ขับเคลื่อนโดย Blogger.

Slider[Style1]

สัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 นางสุมามาลย์ สายชมภู  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร...
Read More

ร่วมประชุมจัดทำระเบียบและข้อบังคับเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในจังหวัดมุกดาหาร ปี 2561

วันที่ 18 กันยายน 2561 นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางอุไรแพ หาทวีแสน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา...
Read More

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561

วันที่ 18 กันยายน 2561 นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุกิจราชเมืองขวาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษ...
Read More