ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

ฝ่ายบริหาร
โทร./โทรสาร. 0-4261-1440

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
โทร. 0-4261-3034

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
โทร. 0-4263-1342

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
โทร. 0-4263-1342

อีเมล : mukdahan@doae.go.th , mukdahan_doae@hotmail.com

แผนที่

[map src="!1m10!1m8!1m3!1d1804.9813190492752!2d104.72316196864048!3d16.545155446965424!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1547135374786"/]
ติดต่อ Webmaster :
เชาวพล พ่ออามาตย์ chaowapon.doae@gmail.com

نموذج الاتصال