พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเสด็จเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านเป้า

DSCF7648 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชาญวิทย์  วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ ได้ประทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และทอดพระเนตรกิจกรรมลานวิถีชีวิตพื้นบ้าน ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จตามพระอัธยาศัย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553
DSCF7659 DSCF7661
DSCF7664 DSCF7693
DSCF7697 DSCF7706
DSCF7699 DSCF7709
DSCF7724 DSCF7731
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ภาพ-ข่าว DSCF7743
 

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال