การประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 12 จังหวัดมุกดาหาร ปี 2553

นายธนัญ โกศัลวัฒน์     นายธนัญ  โกศัลวัฒน์  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 12 จังหวัดมุกดาหาร ปี 2553 ประกอบด้วย
ผู้แทนภาครัฐ ตัวแทนโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ และ
ตัวแทนชาวไร่อ้อย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ประชุมอนุกรรมการอ้อย ประชุมอนุกรรมการอ้อย

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ภาพ-ข่าว

ประชุมอนุกรรมการอ้อย
 

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال