การประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4/2553

นายบรรจง ร่วมสุข     นายบรรจง  ร่วมสุข  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4/2553 ประเด็นสำคัญได้แก่ สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯครั้งที่ผ่านมา ผลการวิเคราะห์ชุมชนตำบลเป้าหมาย และการดำเนินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ปี 2553
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี
จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ประชุมคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ภาพ-ข่าว

ประชุมคณะกรรมการ
 

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال