การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2553

นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2553 ประเด็นสำคัญได้แก่ ความก้าวหน้าการจดทะเบียน/ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน และแผนการขอรับการสนับสนุนจากวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารทำหน้าที่เลขานุการฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال