ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลฯ

DSCF1474 นายอาคม  ศรีประภาพงศ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอำเภอหนองสูงให้การต้อนรับ ผศ.เพ็ญพร พรรณพิสุทย์ และคณะกรรมการจากมูลนิธิกลางประสานงานพัฒนาชนบท ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2553 ที่บ้านหนองสูงหมู่ 2 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อ 28 กรกฎาคม 2553
DSCF1456 DSCF1462
DSCF1463 DSCF1452
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال