มุกดาหารจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4/2553

DSCF7849 จังหวัดมุกดาหารจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2553 และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมี นายประเวช  สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน และมีส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนพี่ น้องเกษตรกรร่วมงานและรับริการ 550 คน
ทั้งนี้ นายธนัญ  โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้กำกับดูแลการจัดงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
DSCF7833 DSCF7852
DSCF7841 DSCF7851
DSCF7901 DSCF7909
DSCF7890 DSCF7859
DSCF7894 DSCF7876
DSCF7921 DSCF7812
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال