ประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด

DSCF7341 นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายอาคม ศรีประภาพงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการฯ ร่วมออกประกวดคัดเลือก กิจกรรมของเกษตรกร กลุ่มสถาบันเกษตรกร และกลุ่มการผลิตทางการเกษตร (ศูนย์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวอื่นๆ) ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2553 ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2553
DSCF7348 DSCF7427
DSCF7321 DSCF7442

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ภาพ-ข่าว

DSCF7445
 
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment