ประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด

DSCF7341 นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายอาคม ศรีประภาพงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการฯ ร่วมออกประกวดคัดเลือก กิจกรรมของเกษตรกร กลุ่มสถาบันเกษตรกร และกลุ่มการผลิตทางการเกษตร (ศูนย์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวอื่นๆ) ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2553 ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2553
DSCF7348 DSCF7427
DSCF7321 DSCF7442

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ภาพ-ข่าว

DSCF7445
 

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال