พิธีทำบุญเลี้ยงพระ "บุญเบิกฟ้าเดือนสาม"


วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.15 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งระดับอำเภอและจังหวัด ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ "บุญเบิกฟ้าเดือนสาม" ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่านฆราวาส ในการนี้ได้มอบป้ายที่ทำการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้แก่ตัวแทนแต่ละอำเภอใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال