เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมงานชุมนุมตลาดนัดวิชาการ


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมตลาดนัดวิชาการและนวัตกรรมเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer “อนาคตและการเดินทางภาคเกษตรไทย” มิติใหม่เกษตรกรไทยในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู 

พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และ Young Smart Farmer ของจังหวัดมุกดาหาร นำทีมโดยนายสังการ เมืองมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ที่ได้นำ Young Smart Farmerเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย


ภาพ/ข่าว เชาวพล พ่ออามาตย์ เจ้าพนักงานธุรการ
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال