เตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายชำนาญ เมืองโคตร ประธานศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนตำบลป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกศูนย์ ร่วมกันตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินของสมาชิก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ย ครั้งที่ 2  ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยกลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหาร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال