สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment