รับมอบเงินช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จากเกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ที่ได้รับบริจาคจากประชาชนในพื้นที่ จำนวน 231,029 บาท ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดยจะส่งมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อดำเนินการต่อไป


 ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال