ตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร


วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.00 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร (ซ้ายสุด) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร "วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีลุ่มน้ำโขง" ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำโขง หน้าวัดศรีบุญเรือง ถนนสำราญชายโขงใต้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال