เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมทอดกฐินพระราชทานฯ กรมส่งเสริมการเกษตรที่จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 6 พ.ย. 65  นายสังการ เมืองมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และบุคคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารและอำเภอ ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ประจำปี 2565 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมียอดรวมร่วมถวายฯของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารอยู่ที่ 14,277.00 บาท  และยอดรวมถวายฯทั้งประเทศอยู่ที่ 3,662,271.75 บาท
ภาพ : สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال