อารักพืชมุกดาหารเตรียมการคัดเลือก ศจช. ดีเด่นของจังหวัด ในอำเภอนิคมคำสร้อย

 อารักพืชมุกดาหารเตรียมการคัดเลือก ศจช. ดีเด่น ในอำเภอนิคมคำสร้อย


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายจารึก ศิริกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย และ แปลงเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยมีเป้าหมายโครงการจำนวน 10 ราย ที่จะสามารถเป็นต้นแบบได้ ซึ่งเกษตรกรได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และพร้อมพัฒนากิจกรรมการทำการเกษตรของตนให้เป็นต้นแบบของชุมชน

ภาพ / ข่าว : กลุ่มอารักขาพืช

 


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال