เกษตรจังหวัดมุกดาหารทำกิจกรรมเข้าแถวเชิญธงเคารพธงชาติและประชุมประจำสัปดาห์

 วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ทำกิจกรรมเข้าแถวเชิญธงเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความเคารพต่อ ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์  และเป็นประธานประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารประจำสัปดาห์ ตามระบบ Training and Visit System (T&V) เพื่อรับทราบถึงภารกิจที่ได้ดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงปัญหา/อุปสรรค และแผนการส่งเสริมการเกษตรประจำสัปดาห์  ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال