เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดขอนแก่น

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายคมกริช ไตรยศ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกรมการต่างๆ และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้บริการให้คำปรึกษาครบทุกด้าน และมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 500 คน


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال