เกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้ารับการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ภาคอีสาน ปี 2565 (รอบ 6 จังหวัดสุดท้าย)

 


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางจันทร์จิรา จินาวรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายวิศวะนนท์ โสมสิทธิ์  นายเอกชัย เภาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ ณ แปลงใหญ่หม่อนไหมตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ภาคอีสาน ปี 2565 (รอบ 6 จังหวัดสุดท้าย) ในการประกวด "แปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต (ภาคอีสาน)" ในวันที่ 23 มิ.ย. 65 


ในการนี้ นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ให้เกียรติเดินมาร่วมการประกวดและให้กำลังใจในการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งจะได้คัดเลือกส่งประกวดในระดับประเทศต่อไป
ภาพ/ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال