เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัดวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม รับทราบผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานภาคีเครือข่าย สร้างเครือข่าย รวมทังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานในระดับจังหวัด จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 


 

ภาพ/ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال