เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีตัดดอกกัญชงปฐมฤกษ์เบิกเมืองมุก

เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีตัดดอกกัญชงปฐมฤกษ์เบิกเมืองมุก
 วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสังการ เมืองมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายจารึก ศิริกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายคมกริช ไตรยศ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมใน “พิธีตัดช่อดอกกัญชงปฐมฤกษ์” ณ บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจรมีโรงงานและโรงปลูกที่ได้มาตรฐาน ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 600 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านโค้งสำราญ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธี 
ภาพ/ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال