เกษตรจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่จัดรายการวิทยุผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

เกษตรจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่จัดรายการวิทยุผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่วันที่
23 มีนาคม 2565 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสังการ เมืองมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายคมกริช ไตรยศ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายเอกชัย เภาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายวิศวนนท์ โสมสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. กิติวรรณ มณีล้ำ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร และทีมงาน ลงพื้นที่บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด มุกดาหาร จัดรายการวิทยุ เกษตรไทบ้าน อีสานบ้านเฮา ทางคลื่นวิทยุ 99.25 MHz และการถ่ายทอดสดในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในการนำเสนอข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชง และแนวทางการผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายกิตติคม แก้วนพจิตร รองกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร

 
ภาพ/ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال