เกษตรจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล

 เกษตรจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล

 


วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายคมกริช ไตรยศ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน และให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานของ นายลำไทย พรมไชย  เกษตรกรบ้านนาทาม ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


 

ภาพ/ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال