เกษตรจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารประจำสัปดาห์ ตามระบบ Training and Visit System (T&V)

 เกษตรจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารประจำสัปดาห์ ตามระบบ Training and Visit System (T&V)


วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารประจำสัปดาห์ ตามระบบ Training and Visit System (T&V) เพื่อรับทราบถึงภารกิจที่ได้ดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในสัปดาห์ปัจจุบัน ทั้งนี้ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


ภาพ/ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال