เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมศึกษาดูงานโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร

 เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมศึกษาดูงานโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจรวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายคมกริช ไตรยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางศุภพิต พิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมศึกษาดูงานกับ นายปรีชา เจริญทรง คลังจังหวัดมุกดาหาร และคณะ พร้อมรับฟังการนำเสนอข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชง พร้อมหารือถึงแนวทางการผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายกิตติคม แก้วนพจิตร รองกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร พร้อมทั้งนำชมการดำเนินงานของกิจการ  ณ บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 


ภาพ/ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال