เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีตัดช่อดอกกัญชา "ช่อปฐมฤกษ์ จังหวัดมุกดาหาร"

 เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีตัดช่อดอกกัญชา "ช่อปฐมฤกษ์ จังหวัดมุกดาหาร"  


วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายประมวล ปัททุม เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย และคณะ ร่วมพิธีตัดช่อดอกกัญชา "ช่อปฐมฤกษ์ จังหวัดมุกดาหาร" ตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนของกรมการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดมุกดาหาร  ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 


การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ และให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร-เครื่องดื่มที่มีกัญชาปรุงผสม รวมถึงจำหน่ายพืชผัก สมุนไพร สินค้า OTOP เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดมุกดาหารภาพ/ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์https://www.youtube.com/watch?v=5JrirxzQ4OA

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال