เกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

 เกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสุกิจ ราชเมืองขวาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดมุกดาหาร โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ซึ่งมี พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา เป็นหัวหน้าคณะ พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال