เกษตรจังหวัดมุกดาหารทำกิจกรรมเข้าแถวเชิญธงเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความเคารพต่อ ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์

 เกษตรจังหวัดมุกดาหารทำกิจกรรมเข้าแถวเชิญธงเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความเคารพต่อ ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ทำกิจกรรมเข้าแถวเชิญธงเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความเคารพต่อ ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ และเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารในการทำงานวันแรกของสัปดาห์ ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพ/ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال