ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)


ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال