บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร


ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง ประกาศรายบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال