ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร


ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال