แปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564 แปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 [youtube src="f7xhB3Zs12M"/]ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال