เกษตรมุกดาหาร ลงพื้นที่สำรวจติดตาม สถานการณ์การระบาดของโรคเเละเเมลงศัตรูพืช
 วันที่ 4 มีนาคม 2564  นายวันชัย  ประยงค์หอม  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ นางพะเยา ไตรยวงค์  เกษตรอำเภอคำชะอี ลงพื้นที่สำรวจติดตาม สถานการณ์การระบาดของโรคเเละเเมลงศัตรูพืช  พร้อมให้คำเเนะนำเกษตรกร ในการจัดการศัตรูพืช ในพื้นที่ปลูกพืชฤดูเเล้งตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال