เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมวิ่งการกุศล ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน

 21 มีนาคม 2564 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารและอำเภอ ร่วมวิ่งการกุศล ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกตาหาร และทุกภาคส่วนของจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมการวิ่งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อจัดหารายได้เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการก้าวปันสุขวิ่งปันบ้าน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดงานใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال