ชมรมแม่บ้านมหาดไทยออกเยี่ยมชมที่ว่างสร้างอาหารของชาวแฟลตเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล , นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้ดำเนินการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อนำผลผลิตไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารในครัวเรือนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  เช่น มะละกอ โหระพา ผักสลัด ผักกาด พริก ผักชี คะน้า มะเขือเปราะ มะเขือเทศ เป็นต้น ซึ่งมีการปลูกในพื้นที่ว่างบริเวณรอบบ้านพักฯ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญในการใช้พื้นที่ว่างสร้างอาหาร ตามนโยบายที่ว่างสร้างอาหาร ในการนี้ นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยในบ้านพักฯ ร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียง

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال