ประกวดคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตร ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

 วันที่ 8 มีนาคม 2564 คณะกรรมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรดีเด่น ออกประกวดคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตร ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดงราษฎร์สงเคราะห์ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้จะสรุปและประกาศผลการประกวดให้ทราบต่อไป

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال