BIG CLEANING DAY เกษตรมุกดาหาร ร่วมใจพัฒนา 5ส

 วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรกรในสังกัด จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY เกษตรมุกดาหาร ร่วมใจพัฒนา 5 ส เพื่อรักษาความสะอาด ปรับปรุงทัศนียภาพ และทำให้สภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารและบุคลาการ ให้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่โดยรอบสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال