สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563   นายวันชัย  ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสุเมตประจงจิตร นวส.ชำนาญการ และนางสาวธมกร  ไชยบุบผา นวส.ชำนาญการ สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ  หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال