เครือข่ายพร้อมร่วมงาน เกษตรจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer สัญจรพี่น้องพ้องพี่ครั้งที่ 8 ที่มุกดาหาร

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม​ 2563 นายวันชัย ประยงค์​หอม ​เกษตร​จังหวัด​มุกดาหาร​ มอบหมายให้ นายสังการ เมืองมา​ หัวหน้า​กลุ่ม​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​เกษตรกร​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​กลุ่ม​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​เกษตรกร​ ร่วมกับ นายประวัติ ทุ่นทอง เกษตรอำเภอหนองสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง เข้าร่วมงานสัญจรเครือข่าย     Young​ Smart​ Farmer​ (YSF) จังหวัด​มุกดาหาร​ ครั้งที่ 8​ ณ อำเภอหนองสูง​ จังหวัด​มุกดาหาร​ โดยมีเครือข่าย Young​ Smart​ Farmer และเจ้าหน้าที่​ผู้รับผิดชอบงาน  ysf ระดับจังหวัด จากจังหวัดสกลนคร นครพนม ยโสธร และอำนาจเจริญ รวมทั้ง ysf จาก 7 อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ และดอนตาล ของจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งหมด 88 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง "การทำปลูกข้าวต้นเดียว"  "การปลูกหวายอินทรี​ย์สร้างรายได้ตลอดปี"  และการเสวนาเรื่องแนวคิดคนทำเกษตรสร้างรายได้ในยุคปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงเครือข่ายฯ ด้านการผลิตและการตลาด ณ สวนเกษตรอินทรีย์​ บูมสมใจ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร​ และนายอำเภอหนองสูง เดินทางเข้าร่วมพบปะกับสมาชิกกลุ่ม Young​ Smart​ Farmer สัญจร ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิก YSF ด้วยดีใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال