สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ให้คำเเนะนำเกษตรกรในการผลิตพืชสมุนไพร
วันที่  ๒๑  ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวันชัย  ประยงค์หอม  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มอารักขาพืช เเละนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  ลงพื้นที่ให้คำเเนะนำเกษตรกรในการผลิตพืชสมุนไพร เเละให้คำเเนะนำในการจัดการเเปลงให้เหมาะสม ถูกต้องตามระบบการผลิตมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand ในพื้นที่ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال