สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ให้คำเเนะนำเกษตรกรในการผลิตเเละกำจัดโรคเเละเเมลงศัตรูอินทผลัม

 วันที่  21  ตุลาคม 2563 นายวันชัย  ประยงค์หอม  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มอารักขาพืช เเละนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  ลงพื้นที่ให้คำเเนะนำเกษตรกรในการผลิตเเละกำจัดโรคเเละเเมลงศัตรูอินทผลัม ณ เเปลงของนางวิภารัตน์  เรืองรัตน์ เกษตรกรบ้านหนองนกเขียน ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งพบการเข้าทำลายของด้วงงวงมะพร้าวเข้าทำลายรากเเละเจาะกินยอดอ่อนทำให้เกิดความเสียหายไปบางต้น 

เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชจึงได้ให้คำเเนะนำในการป้องกันกำจัดเเละมอบเชื้อราเมตาไรเซียมให้เกษตรกรใช้กำจัดด้วงงวงป้องกันไม่ให้เเพร่ระบาดไปต้นอื่นๆในเเปลง


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال