พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563  นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุกิจ ราชเมืองขวาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ณ บริเวณอุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال