จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีรับมอบเครื่องสีข้าวพระราชทานแก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านภู อำเภอหนองสูง


 

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญช่วย  น้อยสันเที๊ยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องสีข้าวพระราชทาน ให้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านภู หมู่ ๑ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานให้  ในการนี้ นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้แทนบริษัท และสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านภู ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่พระองค์ทรงแลเห็นการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งตัวสมาชิกและกลุ่มองค์กรก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร การบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดรายได้ให้กับพสกนิกรในชุมชน “อยู่ดี  กินดี” ซึ่งจะทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال