เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมกิจกรรมสำนึกในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรม สำนึกในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال