จังหวัดมุกดาหารจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563
 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวีระชัย  นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามการดำเนินงาน เเละกำหนดเเนวทางการป้องกันเเละกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีนายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เเละหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال