จังหวัดมุกดาหารรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 รอบที่ 1

 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 รอบที่ 1 โครงการในความร่วมมือของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ชีด จำกัด และบริษัท เจียได๋ จำกัด เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการรับมอบในครั้งให้มอบให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนไว้ จำนวน 719 ชุด


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال