เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่่วมไหว้บูชาศาลเจ้าปู่

 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09 น. เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่่วมไหว้บูชาศาลเจ้าปู่ ผู้ปกปักษ์รักษาสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้ช่วยปกปักษ์รักษาคุ้มครอง ในด้านการงาน และสุขภาพของเจ้าหน้าที่เกษตรฯ เป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวเกษตรมุกดาหารทุกคน เนื่องในโอกาสเริ่มต้นปีงบประมาณ 2564...
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال