เกษตรจังหวัดมุกดาหารติดตามการดำเนินงานเเละมอบวัสดุผลิตขยายชีวภัณฑ์พร้อมสื่อประกอบการบริหารจัดการศัตรูข้าว

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้ นายจารึก  ศิริกุล  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามการดำเนินงานเเละมอบวัสดุผลิตขยายชีวภัณฑ์พร้อมสื่อประกอบการบริหารจัดการศัตรูข้าว  ตามโครงการส่งเสริมเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ ณ กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านท่าไค้-นาเเล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

ทั้งนี้ มีนางกัญญานัฐ  ขุลีดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นพยานรับมอบวัสดุเเละให้คำเเนะนำเกษตรกรในการวางเเผนการผลิตเเละขยายชีวภัณฑ์เเก่สมาชิกในกลุ่มด้วย 


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال