จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 เพื่อการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังในจังหวัดมุกดาหาร มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเเก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال